سارا جهان زاد

سارا جهان زاد

درباره استاد:
کارشناس ارشد روانشناسی و محقق حوزه پزشکی ذهن بدن

آدرس ایمیل

info@badanam.com

صفحه اینستاگرام

pezeshki_zehn_badan

شماره تماس

09392116688

تلگرام

badan_zehn

ماموریت و بیوگرافی

کارشناس ارشد روانسنجی؛ متولد 1360 با بیش از 15 سال فعالیت در زمینه مشاوره فردی، اجرای کارگاه های روانشناسی، تست و تحقیق در حوزه پزشکی ذهن بدن

سوابق تحصیلی:

اخذ مدرک کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد رودهن در سال 1383 

اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانسنجی دانشگاه واحد تهران مرکز در سال 1390

اخذ پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

عضو انجمن روانشناسی ایران


سوابق شغلی:

روانسجی و اموزش با کودکان اوتیسم در موسسه اوتیسم پاسارگاد

مشاوره و روانسنجی در مرکز مشاوره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

مشاوره در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه شهید بهشتی بیمارستان شهداء

مشاوره، اجرای تست های روانشناسی و اجرای کارگاههای روانشناسی در مراکز سالمت امانیه، نیاوران، یوسف آباد

حدود یک سال فعالیت در دفتر شخصی بعد از اخذ پروانه اشتغال

فعالیت های روانشناسی اعم از مشاوره، اجرای کارگاه و تست برای مهد کودک های کیمیا کوچولو و رستا

فعالیت در پروژه های تحقیقات ذهن بدنی بیمارستان شهید رجائی تهران

در حال حاضر در صفحه اینستاگرام پزشکی ذهن-بدن مشغول به فعالیت هستم. در این صفحه علاوه بر گردآوری اطلاعات در حوزه سلامت ذهنی و جسمی، به خدمات مشاوره و معرفی محصولات روانشناسی در حوزه پزشکی ذهن-بدن می پردازم.


سوابق پژوهشی:

مقاله : مطالعه ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو در دختران دبیرستانی تهران و همبستگی آن با ازمون سازگاری اجتماعی    

مقاله : رابطه هوش معنوی، ادراک از خدا و هوش هیجانی در بیماران قلبی بیمارستان شهید رجایی

مقاله : بررسی رابطه بلوغ عاطفی و دشواری در تنظیم هیجان و سطح تحمل پریشانی در بیماران قلبی بیمارستان شهید رجائی

کتاب : بررسی تاثیر افکار بر سلامت بدن


دوره های کارگاهی و اخذ مدارک کارگاهی :

 روش های عصب شناختی ااختالالت یادگیری

عوامل پیشرفت تحصیلی در کودکان و نوجوانان

نقش حافظه شرح حال دراختالالت هیجانی معرفی، ارزیابی و درمان

روان شناسی افسردگی و روش های درمانگری پایدار

مشاوره های عقالنی جهان شمول برای داوطلبان ازدواج

کاربرد معنویت درمانی در ارتقای سالمت روانی، سالمت معنوی و سازگاری اجتماعی

اجرای مقیاس هوش استنفورد بینه و وکسلر

اجرای تحلیل عاملی اکتشافی

اجرا و کاربرد SPSSعلوم رفتاری

نمره گذاری و تفسیر تست پنج عاملی شخصیت نئو )NEO)

اجرای تمرینات ذهن آگاهی و تاثیرات آن بر بدن 


دوره های ارائه شده توسط این مدرس