سروناز جهان زاد

درباره استاد:
کارشناس ارشد روانشناسی و محقق حوزه پزشکی ذهن بدن

آدرس ایمیل

info@badanam.com

صفحه اینستاگرام

pezeshki_zehn_badan

شماره تماس

09392116688

تلگرام

badan_zehn

ماموریت و بیوگرافی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس